Data Engineer

Dla naszego klienta – globalnej organizacji – poszukujemy osoby na stanowisko

Data Engineer. 

Zakres obowiązków:

 • Opracowywanie i wdrażanie strategii danych oraz poszczególnych komponentów, zapewniając ich zgodność z ogólnymi celami biznesowymi firmy.
 • Odpowiedzialność za optymalizację i rozwój infrastruktury danych, zarówno pod względem funkcjonalnym, jak i analitycznym, w celu wspierania efektywnego przetwarzania i analizy danych.
 • Opracowywanie i wdrażanie strategii dotyczących pozyskiwania, przetwarzania, przechowywania i utrzymania danych w różnych etapach ich cyklu życia.
 • Wdrażanie i ocena systemów i technologii danych w celu usprawnienia zarządzania danymi, ich przetwarzania oraz automatyzacji działań biznesowych opartych na danych.
 • Nadzór nad inicjatywami związanymi z automatyzacją procesów przetwarzania, analizy i zarządzania danymi, w tym również dotyczącymi obsługi klientów.
 • Zarządzanie relacjami z partnerami i dostawcami z obszaru danych, zarówno w ramach firmy, jak i z podmiotami zewnętrznymi.
 • Zarządzanie budżetem przeznaczonym na działania związane z zarządzaniem i przetwarzaniem danych.

Wymagania:

 • 5 lat doświadczenia jako Data Engineer z wiedzą na temat Pythona, Scali lub Javy.
 • Zaawansowana znajomość systemów baz danych, zarówno relacyjnych (np. PostgreSQL, MySQL, Oracle) jak i nieralacyjnych (np. MongoDB, Cassandra).
 • Doświadczenie w projektowaniu, budowaniu oraz utrzymaniu skalowalnych i wydajnych pipeline’ów danych przy użyciu np. Apache Kafka, Apache Spark, Apache Flink, czy Hadoop.
 • Zaawansowana wiedza na temat narzędzi do orkiestracji (np. Apache Airflow, Luigi).
 • Praktyczna znajomość Docker i Kubernetes.
 • Doświadczenie w pracy z infrastrukturą chmurową (AWS, GCP, Azure), w tym z usługami specyficznie związanymi z danymi (np. AWS Redshift, Google BigQuery, Azure Data Lake).
 • Udokumentowane projekty implementacji systemów big data, w tym doświadczenie z real-time data processing i batch processing.
 • Zdolność do pracy w zespole, doskonałe umiejętności komunikacyjne i zarządzania projektami.
 • Płynne posługiwanie się j. angielskim

Klient oferuje:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku.
 • pracę hybrydową w dobrze zlokalizowanym biurze w Warszawie – 3 dni pracy z biura.
 • szeroki pakiet benefitów.

  Załącz swoje CV

  Zaznacz zgody:

  *chcę wziąć udział w tym procesie rekrutacji
  Usługa Formularza Rekrutacyjnego jest świadczona na zasadach określonych w Regulaminie. Administratorem Twoich danych osobowych Amberstone Associates Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia aplikowania na powyższą ofertę pracy w ramach usługi Formularza Rekrutacyjnego, na zasadach opisanych w Regulaminie. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o przysługujących Ci prawach, jest dostępne w Polityce prywatności.

  chcę być informowany o podobnych ofertach pracy
  Usługa Usługi Informowania o Ofertach pracy jest świadczona na zasadach określonych w Regulaminie. Administratorem Twoich danych osobowych Amberstone Associates Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia włączenie przesłanych dokumentów aplikacyjnych do Bazy Danych Kandydatów w ramach Usługi Informowania o Ofertach pracy. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o przysługujących Ci prawach, jest dostępne w Polityce prywatności.