Istota kompetencji społecznych w rekrutacji specjalistów IT

Analizując raporty rynkowe coraz częściej możemy przeczytać, że uzyskanie dobrej pracy w obszarze IT zależy dziś już nie tylko od wiedzy merytorycznej kandydata. Oczekiwane przez pracodawców, a nawet niezbędne stają się również tzw. umiejętności miękkie. Sektor IT do tej pory postrzegany jako sfera kompetencji ścisłych i analitycznych ewoluuje, a dla pracodawców bardzo istotne stają się również kompetencje społeczne.

Zmiana ta podyktowana jest w dużej mierze transformacją cyfrową procesów biznesowych. Granice  pomiędzy technologią, a procesami biznesowymi coraz częściej się rozmywają albo nawet przestają istnieć. Technologia, a tym samym działy IT już dawno przestały pełnić w organizacjach funkcję czysto usługową. Oczekuje się od nich partnerstwa, wspólnego budowania wartości rynkowej oraz przewag konkurencyjnych. Współczesny pracownik IT powinien zatem posiadać nie tylko bardzo dobre umiejętności techniczne, ale także rozwinięte kompetencje związane ze współpracą z innymi, budowaniem relacji, inicjatywą czy pro-biznesowym myśleniem.

Czym zatem są kompetencje miękkie i dlaczego są takim wyzwaniem w środowisku technologicznym?

Kompetencje miękkie dotyczą cech psychofizycznych i umiejętności społecznych. Koncentrują się na zachowaniu człowieka, postawach, sposobie bytowania. Dotyczą przede wszystkim zarządzania własną osobą, motywacji oraz umiejętności interpersonalnych. Wbrew pozorom można je trenować oraz rozwijać podobnie jak wiedzę czy twarde umiejętności techniczne. Proces ten jest jednak zwykle trudniejszy i bardziej złożony.

Wyzwaniem jest również fakt, iż korelacje pomiędzy kompetencjami charakterystycznymi  dla umysłów ścisłych/technicznych, a kompetencjami społecznymi są częściej ujemne niż dodatnie. Trudno zatem znaleźć wypadkową i zgrabne połączenie obu obszarów w jednym człowieku.

Rekrutacje na stanowiska związane z technologią obarczone są więc często wyborami pomiędzy wiedzą techniczną a kompetencjami miękkimi, tudzież wszelkiego rodzaju kompromisami.

Na liście kompetencji miękkich potrzebnych w IT i poszukiwanych przez pracodawców znajduje się kilka cech, które warto rozwijać. W prowadzonych przez nas procesach rekrutacyjnych najczęściej badamy:

  • gotowość do uczenia się
  • komunikatywność i otwartość w relacjach z innymi
  • umiejętność pracy w grupie
  • inicjatywę
  • rozwiązywanie problemów
  • wytrwałość
  • współpracę zespołową
Co w takim razie ostatecznie decyduje o wyborze kandydata gdy tak trudno o ideał? Kompetencje czy raczej wiedza i doświadczenie?

Pracodawcy mają trudny wybór pomiędzy kandydatami posiadającymi twarde kompetencje, a zarazem wykazują brak kompetencji miękkich, a kandydatami bez zaawansowanej wiedzy i praktyki, ale posiadający potencjał do rozwoju i kompetencje społeczne.

Obserwując wybory i decyzje naszych klientów, możemy wnioskować, że często pojedynek ten wygrywa osoba z wykształceniem kierunkowym, bez doświadczenia komercyjnego, ale z wysokim poziomem kompetencji społecznych. Coraz częściej zwycięża zasada, że postawa, zaangażowanie i motywacja są dużo cenniejsze niż doświadczenie. Jak się okazuje znacznie prościej jest uzupełnić wiedzę techniczną i nauczyć pracownika konkretnej technologii niż zmieniać jego naturę i pracować nad kompetencjami miękkimi.

Paulina Szczepańska
Simplicity Recruitment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *