IT Manager – kompetencje przyszłości

[:pl]Digitalizacja procesów to w XXI wieku jedno z haseł, na które powołuje się większość rozwiniętych organizacji. Nowoczesne technologie stają się niezbędne w każdej gałęzi gospodarki, a postępująca globalizacja jak również coraz większa różnorodność pokoleniowa wśród pracowników, stawiają przed działami HR coraz więcej wyzwań. Jednym z nich jest charakterystyka pokoleń, które weszły lub właśnie wchodzą na rynek pracy. Mowa o pokoleniach Y czy Z. Są to osoby urodzone po 1980 roku, choć granice wieku określane są inaczej na zachodzie i inaczej w Polsce. Specyficzną cechą tych grup społecznych, odróżniającą je od poprzednich pokoleń, jest dużo większa dbałość o zachowanie zasady „work-life balance”. Wyniki badań dotyczących przyczyn zmian pracy mówią, że pracownicy będący przedstawicielami tych pokoleń coraz częściej wskazują „brak możliwości rozwoju” jako główną przyczynę zmiany pracodawcy. Wynagrodzenie zaczyna mieć drugorzędne znaczenie,  choć nie bez znaczenia jest fakt, że płace w branży IT i nowych technologii są jednymi z najwyższych na rynku.
Jakich kompetencji potrzebuje zatem manager zespołu IT, aby pozyskać, a potem zatrzymać na dłużej wartościowego pracownika w swojej organizacji? Poniżej krótkie podsumowanie czterech najważniejszych kompetencji Managera XXI wieku:

  1. Uczenie się i inspirowanie innych – manager IT powinien potrafić zapewnić pracownikom poczucie i możliwość rozwoju. Umiejętność trafnej oceny potrzeb, a także inspirujące prowadzenie zespołów do osiągania celów indywidualnych, spójnych z celami organizacji to jedna z kluczowych kompetencji managerskich. Manager sam też powinien się rozwijać, by móc się dostosować zarówno do zmieniających się warunków technologicznych (rozwój wiedzy) jak i społecznych (rozwój kompetencji interpersonalnych).
  2. Elastyczność – dotyczy to zarówno sytuacji wewnątrz firmy, na rynku jak i również stylu zarządzania, który powinien być dostosowany do zespołu oraz do fazy, w której znajduje się zarządzana grupa osób. B.W. Tuckman i M.A.C wyróżnili pięć takich faz: formowanie się, docieranie, normalizacja, wykonanie i zamknięcie, które jest często początkiem nowego cyklu. W każdej z tych faz pracownicy potrzebują innego wsparcia, aby mogli pracować zespołowo. Brak elastyczności managera może prowadzić do dużej rotacji, co jest czasochłonne i może narażać firmę na dodatkowe koszty.
  3. Przywództwo – „zmieniają się potrzeby w zakresie przywództwa. Zdaniem 80% respondentów kwestia przywództwa jest istotna, zaś 42% uznało ją za bardzo istotną. Organizacje poszukują bardziej zwinnych, różnorodnych i młodszych liderów, a także nowych modeli przywództwa, uwzględniających cyfrowe metody prowadzenia biznesu.” Podejmując decyzje o zmianie zawodowej pracownicy najczęściej opuszczają managera, a nie organizację. Właśnie dlatego kompetencje przywódcze u managera, który przyciąga i łączy ludzi oraz motywuje ich swoją obecnością są tak kluczowe. Przywództwo sprawia, że zespoły działają nie tylko dla siebie ale i dla tej osoby, często naśladując jej cechy, np.: pracowitość, uczciwość, kulturę osobistą.
  4. Umiejętność wykorzystania nowych technologii w zarządzaniu – dziś większość społeczeństwa dąży i oczekuje skrócenia biurokracji, „papierkologii”, są otwarci na nowe techniki zarządzania projektami z użyciem technologii skracających czas dokumentacji działań. Oszczędzając tak cenny czas, zyskujemy przestrzeń na budowanie relacji, komunikacji i atmosfery, tak ważnych dla dzisiejszego pracownika.

W dobie globalizacji, gdzie mieszają się kultury, dobry manager powinien posiadać wiele innych cech związanych chociażby z umiędzynarodowieniem zespołów: otwartość kulturowa, umiejętność zarządzania zespołami wielokulturowymi, wiedza na temat innych kultur, tolerancja czy wysokie umiejętności interpersonalne aby umiejętnie łączyć pracowników z różnych kultur, czy radzić sobie
z konfliktami wynikającymi z kulturowej różnorodności.
Podsumowując, dzisiejszy rynek potrzebuje managerów otwartych, tolerancyjnych, inspirujących i nastawionych na rozwój, rozumiejących potrzeby różnych pokoleń i elastycznych. Dobry manager to ten podążający za rozwojem narzędzi, korzystający z dobrodziejstw epoki cyfryzacji i porywający za sobą innych, wspierający swoje zespoły w  asymilacji do ciągle zmieniającego się otoczenia.
Emilia Wilk
Simplicity Recruitment[:]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *